De marktvorser stelt in zijn `Key Technology Advances from 2003 to 2012' rapport dat mobiele apparaten de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Met dergelijke apparaten hebben bedrijven immers altijd en overal toegang tot relevante informatie, redeneert Gartner. Ook de gadgets van nu, zoals tablet pc's en smartphone, zullen een steeds grotere rol gaan spelen. Deze apparaten zullen steeds `slimmer' worden zodat alledaagse objecten in de toekomst over ingebouwde rekenkracht zullen beschikken. Ook zal het aantal online transacties toenemen, door de opkomst van de digitale portemonnee. De almaar veranderende manier waarop de technologie wordt gebruikt, zorgt er tevens voor dat de verschillende manieren waarop gegevens kunnen worden ingevoerd mee veranderen. De marktonderzoeker denkt dan ook dat Microsoft de kip met het gouden ei in handen heeft. De kip staat hierbij synoniem met de tablet pc en het gouden ei zijn volgens Gartner de bijbehorende `digitale inkt applicaties'. Spraakherkenning zal zich bewijzen als een welkome aanvulling, aldus de onderzoekers.