Afgelopen februari oordeelde de Haagse rechtbank dat Gaspedaal het databankenrecht van Wegener's occasionsite AutoTrack schond door het 'herhaald en systematisch overnemen van niet-substantiële delen' van de site van AutoTrack. AutoTrack leed daardoor schade en Gaspedaal moest stoppen met het doorzoeken van Autotrack.

Geen schade

Volgens Innoweb, de eigenaar van Gaspedaal, is tijdens de rechtszaak echter helemaal niet duidelijk geworden of, en hoeveel schade Wegener daadwerkelijk lijdt. De advocaat van Wegener betoogde dat Gaspedaal de mooiste kliks wegkaapte waardoor AutoTrack advertentie-inkomsten misliep. De rechter is daar in meegegaan zonder dat dit is bewezen, stelt Innoweb.

"Volgens de databankenwet kan in dat geval alleen van inbreuk sprake zijn als de exploitant van een databank ongerechtvaardigde schade lijdt. Indien Wegener schade lijdt, dan zal dit aangetoond moeten worden. De rechtbank mag daar niet zomaar vanuit gaan", aldus de advocaat van Gaspedaal.

Meer bezoek

Gaspedaal ziet zich op twee manieren gesterkt in deze visie. Ten eerste oordeelde een andere rechter in een eerder kort geding tussen beide partijen dat schade onwaarschijnlijk was. Eerder omgekeerd, Gaspedaal bezorgde Autotrack meer bezoekers door de aanzuigende werking van de zoekmachine.

Ten tweede heeft Wegener het vonnis van februari nog steeds niet officieel laten uitvoeren. Gaspedaal doorzoekt AutoTrack dan ook nog steeds. Dat Wegener hier geen stokje voor steekt is voor Innoweb een signaal dat AutoTrack eerder inkomsten en verkeer misloopt als ze Gaspedaal blokkeren, meldt Jan-Willem Tusveld, directeur van Innoweb aan Webwereld.

Niet systematisch

Bovendien bestrijdt Gaspedaal dat 'het opvragen en hergebruiken, voor zover daar sprake van is, op systematische wijze gebeurt.' Gaspedaal doorzoekt AutoTrack namelijk in real time, pas nadat een gebruiker een zoekopdracht heeft ingevuld. Het heeft geen robot die automatisch een index van Autotrack maakt, zoals bijvoorbeeld Google doet.

Tusveld van Innoweb voelt zich verder gesterkt door de overwegend kritische reacties van juristen op het vonnis van februari. AutoTrack was niet direct bereikbaar voor commentaar.