Bill Gates heeft er samen met de tegenwoordige CEO Steve Ballmer voor geprobeerd te zorgen dat mede-oprichter Paul Allen, die destijds de diagnose Hodgkin-kanker gesteld kreeg, in 1982 het bedrijf zou moeten verlaten. Omdat het plan voortijdig uitlekte en Allen weigerde op te stappen, werd de verdeling in aandelen aangepast ten gunste van Gates.

Na succesvolle behandeling van zijn ziekte keerde de tweede man bij Microsoft nimmer terug in het dagelijks bestuur van het bedrijf. Allen doet zijn opvallende uitlatingen in het nog te verschijnen boek “Idea Man: A Memoir by the Co-Founder of Microsoft”, waarvan Vanity Fair een samenvatting in handen kreeg.

Het boek gaat in op de historie van Microsoft en beschrijft voor een deel de relatie tussen Gates en zijn voormalige partner, waarvan velen dachten dat het een synergie en warme vriendschap was. Volgens ingewijden zorgt het boek nu al voor een tweespalt tussen de visionairs en is de kans aanwezig dat het hierdoor tussen beiden nooit meer goed zal komen.

Omgekeerde wereld

Allen vertelt in het boek dat hij zichzelf als grondlegger van Microsofts belangrijkste ideeën ziet, wat in strijd is met de algemene gedachte dat met name Bill Gates meest de visionaire ‘geek’ van de twee zou zijn. De inmiddels 58-jarige Allen, tegenwoordig topman van investeerder Vulcan Inc., kijkt verbitterd terug op een periode waarin hij naar eigen zeggen meer waardering en aandelen voor zijn inzet voor het bedrijf verdiende.

In het boek onthult Allen dat hij bij Microsoft opstapte omdat hij niet langer kon leven met het dedain wat Gates ten opzichte van zijn zakenpartner uitte. Zo zou de perfectionistische Gates niet langer hebben willen samenwerken met de minder ambitieuze Allen.

In 1982 ving Allen per toeval een gesprek op tussen Gates en Steve Ballmer over het gebrek aan productiviteit bij Allen, waarbij ze zich afvroegen of ze zijn aandeel in het bedrijf omlaag konden kregen door henzelf en andere aandeelhouders opties te verstrekken. Allen vertelt dat hij de ruimte binnenstormde en beide heren met hun snode plannen confronteerde, waarop zij richting Allen later excuses maakten en aangaven van hun plannen af te zien.

Gegriefd

Even daarvoor werd bij Allen de ziekte Hodgkin ontdekt en moest hij noodgedwongen zijn taken neerleggen. In zijn boek zegt hij: “Ik had geholpen het bedrijf op te starten en ik was nog steeds actief in het bestuur, alhoewel ik door mijn ziekte beperkt werd. Mijn partner en mijn collega zweerden samen om me pootje te lichten. Het was meedogenloos opportunisme, niets meer en niets minder.”

Hoewel Allen enkele jaren later gezond werd verklaard, keerde hij nooit terug in de bestuurskamer. Gates stelde tijdens het ziekbed van Allen de verhouding aandelen naar 64 versus 36 procent in het voordeel van de CEO bij en weigerde later deze in het voordeel van Allen op te hogen nadat laatstgenoemde hierom vroeg toen hij het succesvolle Microsoft product SoftCard had geschreven.

“Op dat moment stierf er iets in mij”, laat Allen optekenen. “Ik dacht dat ons partnerschap eerlijk was, maar ik merkte dat Bill’s zelfzucht buitenproportioneel was. Mijn partner wilde een zo groot mogelijk stuk van de taart en weigerde los te laten. Dat kon ik niet accepteren.”

Zowel Gates als Ballmer weigeren vooralsnog op de beschuldigingen van Allen te reageren.

Het verhaal van Allen vertoont opmerkelijke gelijkenissen met (het gedwongen vertrek van) medeoprichters van collega IT-giganten als Steve Jobs’ Apple en Mark Zuckerbergs Facebook. Ook bij deze bedrijven vertrok de partner van de oprichter voordat het bedrijf daadwerkelijk miljarden dollars waard werd.

13 miljard

Het min of meer gedwongen vertrek bij Microsoft heeft Allen geen windeieren gelegd. De voormalig programmeur richtte een succesvolle investeringsfirma op en is al jaren in de Forbes 50 met rijkste personen ter wereld terug te vinden. Momenteel heeft Paul Allen een geschat vermogen van 13 miljard dollar. Toegeven, Bill Gates zit met een geschat kapitaal van 54 miljard nog iets beter bij kas.

Bron: Computerworld.nl