De filtertechnologie van Microsoft, SmartScreen geheten, filtert 95 procent van alle binnenkomende spam die wordt verstuurd naar gebruikers van Hotmail, zo schrijft Bill Gates in een ' executive e-mail'. Met enige regelmaat doet Gates zijn visie op een bepaald onderwerp uit de doeken in een dergelijk bericht. In zijn meest recente 'executive e-mail' geeft Gates een overzicht van wat Microsoft doet om de stroom aan spamberichten in de dammen. Sinds een jaar geleden, toen Gates het onderwerp spam ook al eens onder de loep nam, zijn er 'significante vorderingen' gemaakt, zo schrijft de Microsoft-topman. Het afgelopen jaar is Gates echter ook gesterkt in zijn overtuiging dat het filteren van e-mail alleen niet genoeg is. "Spammers weten dat maar een klein percentage van hun output door de huidige filters heenkomt, en sturen daarom steeds grotere hoeveelheden e-mails." Het gevolg: overbelaste netwerken. Gates heeft zijn hoop daarom gevestigd op een mix van anti-spammaatregelen. Zo wil hij onder meer het vervalsen van afzendadressen ('domain spoofing') aanpakken. Ook verwacht hij veel van de juridische aanpak van spammers.

Postzegel

Spam is duidelijk een onderwerp dat Gates het laatste jaar flink bezighoudt. In januari van dit jaar was spam zelfs hét onderwerp waarover Gates sprak tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos, een jaarlijks evenement waar de machtigen der aarde elkaar treffen. Destijds zei Gates dat hij het meeste verwachtte van een soort postzegel voor e-mails. Hierbij moet iemand wiens mail wordt geweigerd omdat het volgens de ontvanger spam is, een bedrag betalen. Voor gewone verzenders van e-mail is dat geen probleem. Zij zijn er immers zeker van dat hun mails doorgelaten zullen worden, aldus Gates in januari. Inmiddels lijkt Gates dit plan weer enigszins te hebben losgelaten. Het betalen van internetaanbieders voor het doorlaten van e-mailberichten ziet hij bij nader inzien niet zitten. "We zijn ervan overtuigd dat dergelijke betalingen ongeschikt zijn en in strijd met het fundamentele karakter van internet als een extreem efficiënt en goedkoop medium om te communiceren."