Noemde Gates' partner Steve Ballmer open-source software nog 'een kankergezwel', Gates zelf laat zich een stuk genuanceerder uit over software waarvan de broncode voor iedereen beschikbaar is. Al blijft de boodschap uiteindelijk dezelfde.Hij heeft geen enkel bezwaar tegen de ontwikkeling van open-source software, zo legt hij uit in een interview met CNet. Sterker nog, Microsoft stelt delen van de broncode van Windows open voor partners. Bovendien gebruikt Microsoft ook zelf open-source software, bijvoorbeeld voor enkele Hotmail-servers.Nee, het is Gates te doen om de licentie ( General Public License, GPL) die op zulke software van toepassing is. Volgens de GPL die onder meer voor Linux geldt, moeten bedrijven de wijzigingen die ze aan de software aanbrengen, publiceren. En dat maakt het voor bedrijven onmogelijk om gebruik te maken van de software die onder de GPL valt, of daarop voort te bouwen, zo betoogt Gates.Volgens Gates ligt aan de GPL een ideologie ten grondslag die alle commerciële software verwerpt. "Er zijn mensen die vinden dat commerciële software niet zou mogen bestaan", aldus Gates tegenover CNet. "Die mensen vinden dat commerciële softwarebedrijven geen werkgelegenheid zouden mogen verschaffen. Het is misschien een kleine groep die dat denkt, maar die groep heeft wel zijn stempel op de GPL gedrukt."Verdedigers van open-source software bestrijden de lezing van Gates. Het is wel degelijk mogelijk voor commerciële bedrijven om gebruik te maken van software die onder de GPL valt.Zo kan de databasesoftware waarvan Oracle het intellectueel eigendom bezit, makkelijk draaien op het Linux besturingssysteem. Daarnaast voorzien de licenties van de open-source software voor FreeBSD en Apache webserversoftware wel degelijk in de mogelijkheid om er een commerciële variant van te maken waar het intellectueel eigendomsrecht op van toepassing is.