Van alle Nederlandse huishoudens met een internetverbinding had eind 2002 9 procent een adsl-abonnement. In het eerste kwartaal van dat jaar was dat nog slechts 3 procent. Adsl is hiermee de grootste groeier, zo blijkt uit het rapport `Internetconnectie' van marktonderzoeker Heliview. Dit rapport bevestigt eerdere conclusies van andere onderzoekers dat breedband snel aan populariteit groeit. Aangezien ook het gebruik van kabel – van 21 naar 24 procent – groeide, steeg het totale breedbandgebruik in ons land. Had begin 2002 nog 22 procent van de huishoudens met internet een breedbandverbinding, eind 2002 was dit percentage gestegen naar 33 procent. De overige aandelen worden ingenomen door analoog (55 procent) en isdn (12 procent). In landen als Belgie is het internetgebruik al gestagneerd, in Nederland is dat volgens Heliview nog niet het geval. Het aandeel huishoudens met een internetaansluiting blijft het komende jaar groeien, zo stellen de onderzoekers namelijk. Verwacht wordt dat over twaalf maanden 57 procent van de Nederlandse huishoudens gebruikmaakt van internet. Huishoudens met plannen voor internet overwegen in eerste instantie voornamelijk een ouderwetse inbelverbinding, gevolgd door een kabelaansluiting en adsl.