Het gebruik van draadloos internet – in welke vorm dan ook – is vorig jaar met 145 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos Insight naar de internettrends in 2003. Volgens de onderzoekers staat het fenomeen draadloos internet nog maar in de kinderschoenen. Toch zijn er in de dertien onderzochte landen al 134 miljoen mensen die een of andere vorm van draadloos internet hebben uitgeprobeerd. Dit zou neerkomen op 40 procent van de totale internetpopulatie in de onderzochte landen. Een belangrijke factor voor de stijgende populariteit is het groeiende gebruik van mobiele apparaten, waaronder de smartphone. Een andere factor is wifi. Ook dit neemt snel toe wat betreft gebruik, aldus Ipsos Insight. Aangezien er de komende jaren steeds meer hotspots bijkomen, zullen ook steeds meer pda's, laptops en smartphones via wifi inloggen op het wereldwijde netwerk, zo is de verwachting. Vooralsnog is een `oude' toepassing als e-mail het meest gebruikt bij draadloos internet. Gaming, instant messaging en met name e-commerce zijn veel minder populair.