Dit blijkt uit onderzoek van nieuwkomer MarketCap, dat in Nederland en België onderzoek heeft gedaan naar het gebruik van Linux-servers in het bedrijfsleven. In maart 2001 gebruikte 1,3 procent van de bedrijven een bestands- of webserver met Linux. Eind vorig jaar was dit percentage gestegen tot 5,4 procent. Volgens de marktvorser groeit het gebruik van Linux-servers wel minder hard dan eerder werd verwacht. De laatste vier maanden van 2003 trok de groei wel weer aan, constateren de onderzoekers. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers Linux gebruiken als bestands-, print- of webserver. Ook de bovenkant van het midden- en kleinbedrijf (100 tot 150 werknemers) maakt relatief veel gebruik van Linux. MarketCap constateert dat Linux inmiddels `overal serieus aanwezig' is en dat dit open-sourcebesturingssysteem een duidelijke positie heeft binnen de (Nederlandse) zakelijke markt.