Uwb is een technologie waarmee gegevens draadloos kunnen worden uitgewisseld met een doorvoersnelheid van 480 Mbps. De technologie is primair bedoeld voor gegevensuitwisseling over korte afstanden en kan gezien worden als de snelle opvolger van Bluetooth.

De Europese Commissie zal de exacte specificaties (en restricties) voor het gebruik van uwb 'binnen enkele dagen' publiceren.

Nu er instemming is van het Radio Spectrum Committee zal de Europese Commissie dit advies binnenkort formeel overnemen. Deze procedure is naar verwachting begin februari afgerond, waarna de EU-lidstaten de richtlijn binnen zes maanden moeten overnemen. Bron: Techworld