De afgelopen vijftien maanden is de penetratie van voip toegenomen van 0,3 procent naar 8,9 procent. Dit blijkt uit de `VoIP & IP Telephony'-marktmonitor van MarketCap. Wanneer de huidige groei ook de komende periode doorzet, dan zal eind dit jaar 15 procent van de Nederlandse bedrijven met vijftig of meer werknemers voip gebruiken. Het afgelopen kwartaal nam de voip-penetratie met ruim 62 procent toe. Bij de genoemde 8,9 gaat het overigens uitsluitend om Voice over IP (transport van spraak over externe ip-verbindingen) en niet om ip-telefonie (spraaktoepassingen over een lan). De penetratie van voip-toepassingen varieert sterk per branche. Zo kent de sector (detail)handel een met 10,6 procent een relatief hoge penetratie. In deze sector wordt volgens de onderzoekers relatief druk gecommuniceerd, waarmee een voip-toepassing eerder zijn geld terugverdient. In gebruik is voip immers voordeliger dan traditionele spraaktoepassingen. De segmenten ict (15,4 procent) en onderwijs (13,7 procent) kennen volgens MarketCap veruit de hoogste penetraties. De gezondheidszorg laat in de periode februari tot en met augustus tot slot de grootste groei zien in het gebruik van voip: 355 procent.