De 41 procent van alle Nederlanders (65 procent van de internetters) die gebruik maakt van overheidsdiensten op het web betekent een stijging van 10 procentpunt ten opzichte van 2001. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1204 Nederlanders van 16 jaar of ouder dat NIPO Interactive in samenwerking met Taylor Nelson Sofres heeft uitgevoerd. Nederland bezet internationaal gezien een tiende plaats. Het gebruik van online overheidsdiensten scoort het hoogst in Scandinavische landen. Zweden staat met 57 procent op kop, gevolgd door Noorwegen (56 procent), Denemarken (53 procent), de Faeröer eilanden (52 procent) en Finland (49 procent). Singapore is het enige niet-Scandinavische land in de top zes (53 procent). De Nederlanders beperken zich tot nu toe voornamelijk tot het inwinnen van informatie op de sites. Het achterlaten van gegevens blijkt een stuk minder populair. Zeven op de tien Nederlanders vindt het namelijk onveilig om bijvoorbeeld creditcardnummer of bruto jaarsalaris via het web aan de overheid door te geven. Hiermee staat Nederland in de top vijf van landen waar het gevoel van onveiligheid het grootst is. NIPO Interactive noemt Engeland als een land waar het gebruik van online overheidsdiensten opvallend laag is in vergelijking met het totale internetgebruik. Hier maakt echter slechts drie op de tien internetters gebruik van overheidswebsites, vergeleken bij de 65 procent van Nederland.