In de zogeheten Class-Action-zaak eisen de advocaten van de groep consumenten 1000 dollar schadevergoeding per persoon. Het zou om 8 miljoen consumenten gaan die de AOL 5.0 internetsoftware hebben geïnstalleerd. Totaal gaat het dus om een bedrag van 8 miljard dollar. Class-Action-zaken zijn rechtszaken waarin advocaten een machtsblok vormen door een grote groep benadeelde consumenten te vertegenwoordigen. Eind vorig jaar kreeg Microsoft ook met een dergelijke zaak te maken, vanwege de te hoge prijs die voor Windows zou zijn gevraagd. Bij America Online luidt de klacht iets anders. De software is niet te duur – want gratis – maar wel slecht. Gebruikers van AOL 5.0 stellen dat de software rampzalig samenwerkt met andere internetsoftware. Met name het inbellen bij een andere ISP dan AOL zou niet meer gaan. Net als in Nederland gebruiken ook veel Amerikanen verschillende providers naast elkaar. America Online zou dit tegenwerken. Ook wordt geklaagd over het niet meer functioneren van Internet Explorer als bij een andere provider dan AOL wordt ingebeld. Het ergste vindt men nog dat AOL 5.0 ongevraagd allerlei veranderingen in het systeem aanbrengt. AOL ontkent dit alles: de software zou niets veranderen zonder toestemming van de gebruiker.