Ruim 60 procent van de ondervaagde bedrijven zegt dat applicatieservicemanagement hoger op de agenda is komen te staan. 87 Procent is van mening dat de manier waarop een eindgebruiker de applicatie ervaart, hierbij belangrijk zou moeten zijn.

Als gevolg van deze 'omslag' vinden bedrijven dat prestatieproblemen in applicaties snel moeten worden opgelost. Meer dan driekwart voelt hierdoor een toegenomen druk om de eindgebruikerservaring te verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Compuware onder 202 it-beslissers uit Europa en de Verenigde Staten.

Het centraal stellen van de werknemer bij het beheer van applicatiediensten is echter niet eenvoudig, zo menen veel respondenten. Knelpunten die naar voren komen zijn onder meer de toenemende mobiliteit van werknemers en het kunnen verzamelen van informatie om problemen te kunnen onderzoeken.

Ook het oplossen van problemen met applicaties of de ervaring daarvan blijft een probleem. 94 Procent van de ondervraagden zegt meerdere personen in te moeten schakelen om een probleem op te lossen. Ruim eenderde van deze groep heeft hiervoor zelfs meer dan zes personen nodig.