Het is de eerste keer dat een rechter toestemming geeft voor een zogeheten 'class-action suit' tegen het softwareconcern. Bij zo'n zaak begint een groep op zich individueel opererende mensen een gezamenlijke rechtszaak tegen een bedrijf of instelling. Inzet van de zaak is of de consumenten gedwongen zijn onredelijke hoge prijzen voor producten van Microsoft te betalen. Het gaat om de prijzen van Microsoft Windows, MS-DOS, Word en Excel sinds mei 1994. Microsoft heeft er, uiteraard, fanatiek voor gelobbyd om de zaak niet door te laten gaan. Volgens de softwaregigant is het onmogelijk om vast te stellen hoeveel schade consumenten zouden hebben geleden, als dat ├╝berhaupt al het geval was. Schadebepaling zou niet mogelijk zijn omdat Microsoft haar producten levert aan talloze softwareverkopers, die allen verschillende prijzen hanteren voor de software. Advocaten van de groep gebruikers die het proces zijn begonnen hebben dit argument van de hand gewezen. Het bedrijf verschuilt zich volgens hen achter haar omvang. "Dus als je zorgt dat je een heel groot bedrijf bent, kun je te veel vragen en er mee wegkomen omdat het niet te achterhalen is wat de juiste prijs is", zo zei een advocaat. Microsoft heeft er drie weken geleden nog bij een federale rechter op aangedrongen alle 'class-action suits', het zijn er inmiddels 62, te verwerpen. De rechter bekijkt dat verzoek nog en als gevolg daarvan liggen al deze zaken ondertussen stil. Een aantal staten heeft aanvragen voor 'class-action suits' tegen het bedrijf verworpen omdat de lokale wet die niet zou toestaan.