Volgens de WIGG komt er van de beloofde verbeteringen van de dienst niets terecht. "We hebben zelfs de indruk dat het slechter wordt", aldus WIGG-voorzitter Raymond Nyns. De gebruikersgroep wil dat abonnees van het eerste uur van Casema hun abonnementsgeld over de afgelopen jaren terugkrijgen. "De dienst is nog steeds tergend traag, de verbinding valt vaak weg en regelmatig kom je helemaal het net niet op," zo zegt Nyns. De kabelinternetdienst Wanadoo van Casema, onderdeel van het Dutchtone-concern, ligt al sinds haar introductie onder vuur. In juli kwam Casema naar aanleiding van de aanhoudende klachten over de dienst met de Consumentenbond een compensatieregeling overeen voor alle 54.000 gebruikers. De WIGG neemt nadrukkelijk afstand van die overeenkomst. "Wij hebben destijds de problemen bij de Consumentenbond aangekaart. Toen zij uiteindelijk om de tafel ging zitten met Casema, hebben wij gevraagd bij het overleg aanwezig te mogen zijn. Dat is ons door de bond ook toegezegd, maar toen puntje bij paaltje kwam stonden we voor een dichte deur. Die regeling zegt ons dus niets", aldus Nyns. De Wanadoo-abonnees kregen als onderdeel van de regeling eenmalig 50 gulden terug. Daarnaast krijgen gebruikers in 'probleemgebieden' maandelijks 25 procent korting op hun abonnementsgeld. Nyns is kritisch over die laatste regeling. "Casema heeft in de probleemgebieden een snelheid van gemiddeld 3 kbps beloofd. Maar als voorwaarde daarvoor mag niet meer dan 7 procent van de abonnees in het gebied tegelijkertijd online zijn. Anders geldt het niet", aldus de WIGG-voorzitter. De gebruikersgroep stoort zich er met name aan dat Casema een einde maakt aan de overeengekomen stop op nieuwe abonnees. Per november neemt de provider weer nieuwe klanten aan, terwijl er volgens de WIGG nog niets aan de dienst verbeterd is. Casema heeft tot nu toe nog alleen via de pers van de zaak vernomen, zo stelt woordvoerder Dirk Spaans van het bedrijf. Spaans verwijst naar de overeenkomst die de provider met de Consumentenbond heeft gesloten. "We hebben met de bond afgesproken voor het einde van het jaar een aantal zaken op te lossen. Nu sommige dingen al eerder zijn geregeld, kunnen we in bepaalde gebieden weer beginnen met het aansluiten van abonnees. We hebben al in april een stop op nieuwe abonnees ingevoerd. Nu kunnen we, in sommige delen, beginnen met het aansluiten van mensen die op de wachtlijst staan," aldus Spaans. Binnen een maand verwacht de WIGG het kort geding aan te spannen.