De overkoepelende club van Nederlandse providers – de NLIP - is bezig met een nieuw keurmerk voor providers. Volgens directeur Hans Leemans is de mening van de gebruikers hierbij erg belangrijk. "Wij komen dus niet zelf met abstracte eisen waaraan de ISP's moeten voldoen. De consument bepaalt wat belangrijk is en de ISP vult dat zelf in", zo zei Leemans vorige week tegenover WebWereld. Volgens de verschillende gebruikersgroepen behoeft dit door de NLIP geschetste beeld nogal wat nuancering. De verantwoordelijken bij de Wanadoo Internet Gebruikers Groep ( WIGG), [email protected] en COAX (de gebruikersgroep voor Chello-abonnees) spreken eensgezind van een publiciteitsstunt van de NLIP en hebben naar eigen zeggen een nare smaak aan de bijeenkomst met de NLIP overgehouden. Op 5 maart organiseerde de NLIP een bijeenkomst waarbij de gebruikersgroepen hun zegje mochten doen over een dit najaar te introduceren keurmerk. "Wij kregen een lijstje met punten voor onze neus waarbij we een cijfer moeste geven voor de belangrijkheid. Het zijn echter allemaal vage omschrijvingen met nergens een definitie van minimumwaarden waaraan een ISP moet voldoen. Het lijkt ons niet dat het keurmerk onderscheidend gaat werken", zo zegt Dennis Piet van [email protected] 'Wassen neus'
Ook de voorzitters van de WIGG en COAX steekt het dat er geen ruimte voor discussie was. Volgens Raymond Nyns van de WIGG had de vragenlijst een hoog 'wassen neus-gehalte'. "De vragen waren zodanig gesteld dat bij mij niet de indruk ontstond dat er van een goed doordachte en eenduidig interpreteerbare lijst sprake was", aldus Nyns, die de indruk heeft dat de bijeenkomst als enig doel had dat de NLIP naar buiten kon treden met de boodschap dat er goed wordt geluisterd naar de gebruikers. Hans Ronhaar, voorzitter van de COAX, noemt de hele bijeenkomst een lachertje. "Men verwachtte van ons dat we eventjes, zonder enige voorbereiding, een score zouden geven aan een vaag lijstje met door hen opgestelde punten. Tot onze verbazing werd daarna gezegd dat er verder met de providers zou worden overlegd en dat de gebruikers niet meer worden geraadpleegd." Hierna ontstond bij de drie gebruikersgroepen het idee om een overkoepelende club op te richten om tegenwicht te bieden aan de NLIP. "Zij zijn er voor de ISP's, wij voor de gebruikers", zo zegt Dennis Piet. Nyns, Piet en Ronhaar noemen dit het naderende gesprek tussen de gebruikersgroepen het enige positieve aspect van de NLIP-bijeenkomst. Alternatief keurmerk
De NLIP-tegenhanger wil met een eigen keurmerk komen als in oktober inderdaad blijkt dat er niet is geluisterd naar de mening van de gebruikers. Dennis Piet acht de kans groot dat het zo ver zal komen. "De NLIP wil helemaal geen minimumeisen formuleren. De provider mag zelf aangeven aan welke eisen hij moet voldoen. Op die manier krijgt zelfs Casema het NLIP-keurmerk." Het alternatieve keurmerk van de WIGG, COAX en [email protected] en consorten zal wel een pakket aan minimumeisen formuleren. NLIP: verbaasd
Hans Leemans van de NLIP is verbaasd over de mening van de gebruikersgroepen. "We hebben de deelname van de gebruikersgroepen als uiterst waardevol ervaren. Het is jammer dat zij dat niet zo zien. Wij wilden juist de deur openen naar de gebruikers." Leemans ontkent dat de mening van de gebruikers in het vervolgtraject niet meer op prijs wordt gesteld. "Op een later moment willen we weer aan hen vragen of ze op dat moment nog steeds achter het keurmerk staan", aldus Leemans. De directeur van de NLIP benadrukt nogmaals dat er inderdaad geen sprake is van een van hogerhand opgesteld pakket aan minimumeisen. "Het gaat om de vergelijking. Als de consument eenvoudig kan zien welke eisen providers zichzelf opleggen, kan hij snel een keuze maken." Leemans verwacht dat dit een stimulans zal zijn voor providers om hun dienstverlening te verbeteren.

Eerdere relevante berichten:
NLIP komt met nieuw keurmerk voor providers (15 maart 2001)