Dat vindt de Nationale Ombudsman, die zegt in toenemende mate te worden benaderd door mensen die zich ernstig zorgen maken over de “informatieverzamelende activiteiten” van de Nederlandse overheid. Het verplicht moeten afgeven en laten opnemen van vingerafdrukken voor en in het paspoort is er daar een van.

Ombudsman ondersteunt weigeraars van Vrijbit

De Nationale Ombudsman verwijst daarin rechtstreeks naar de digitale burgerrechtenorganisatie Vrijbit, waarin principiële weigeraars zich hebben verenigd. Vrijbit heeft al eerder op diverse manieren gestreden tegen het afgeven van vingerafdrukken bij de aanvraag van een nieuw paspoort, onder meer vanwege de onzekerheid over de beveiligde opslag, het eventuele misbruik en zorgen over de privacy.

Op dit moment lopen nog tal van nationale en Europese (juridische) procedures en zolang die lopen moeten de principiële weigeraars een tijdelijk identificatiemogelijkheid hebben zonder gebruik van biometrische gegevens, schrijft ombudsman Alex Brenninkmeijer nu aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Meest simpele zaken niet meer mogelijk

"Deze relatief kleine groep kan vaak de meest simpele zaken niet regelen door het ontbreken van een identiteitsbewijs: ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen, et cetera. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs”, schrijft Brenninkmeijer. Hij vraagt Plasterk op korte termijn met een oplossing te komen.

“Zeker nu ook de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan, in afwachting van een uitspraak van de rechter”, vindt de Ombudsman, die ook het College Bescherming Persoonsgegevens en de Tweede Kamer heeft aangeschreven.