Dat blijkt uit de beantwoording van kamervragen door staatssecretaris Jan Kees de Jager. Hij stelt vast dat in drukke perioden grote hoeveelheden formulieren moeten worden verwerkt, dat de beschikkingen en aanslagen foutloos moeten zijn. Ook verandert de regelgeving nogal veel. Daarom stellen de bewindslieden hoge eisen aan de automatisering.

Onvolwassen markt dwingt keuzes af

"Om de automatisering van de Belastingdienst betrouwbaar en ook betaalbaar te houden, wordt altijd gestreefd naar het werken met wereldstandaards en oplossingen uit de markt, die aansluiten bij bovengenoemde eisen", schrijft de Jager. Hij benadrukt dat de markt nog steeds te onvolwassen is om hetrogene oplossingen van meerdere marktpartijen te integreren. Ook stelt hij vast dat de markt steeds volwassener wordt.

Omdat de dienst in het verleden een keuze voor architectuur heeft gemaakt, is impliciet ook gekozen voor een aantal dienstverleners. "Dit fundament kan niet zonder gevolgen voor de applicaties worden ingewisseld voor een ander fundament van een andere leverancier", schrijft hij dan ook. Daarbij tekent hij wel aan dat er wordt gewerkt aan een reductie van complexiteit, want op dit moment typeert hij de oplossingen als "een lappendeken van applicaties en koppelingen."

Goed af met IBM

Wisselen kan volgens de Jager niet zomaar, omdat dan architectuurstandaarden en bijbehorende concepten moeten worden losgelaten. Toch is hij niet ontevreden met de huidige keuze: "IBM heeft in het verleden laten zien de problemen van technologische integratie voor de Belastingdienst op te lossen en noodzakelijke vernieuwing steeds tijdig te implementeren."

Overigens verwacht de bewindvoerder niet altijd aan een enkele leverancier vast te zitten. Zijn dienst verwacht in de toekomst wel grote gunningen volgens Europese regels te kunnen aanbesteden: "De processen binnen de Belastingdienst zullen in de toekomst zodanig worden ingericht dat de mogelijkheid bestaat tot uitbesteding." Daarbij tekent hij wel aan dat get uitgangspunt is "dat generieke bedrijfsfuncties door de markt kunnen worden geleverd."

'Absolute kul'

Voor het kamerlid Sharon Gesthuizen van de Socialistische Partij is dit compleet onbegrijpbaar: "Dit is absolute kul, want het is duidelijk dat je fors duurder uit bent." Zij ziet dat de Belastingdienst nu in een situatie zit waar zij gedwongen zijn tot verplichte winkelnering. Ze hoopt nu dat het ministerie eens gaat erkennen dat ze fout zitten. "Als je niet erkent dat je fout zit kun je er niets van leren", verzucht ze.

Voor haar is de inhoud van de brief ook weinig vernieuwend en een herhaling van zetten. Het antwoord lijkt sterk op het verhaal dat de Jager ophing in een brief van 3 september in reactie op het NRC artikel waaruit bleek dat hierbij deze deal een bedrag van negen miljoen euro was gemoeid. "Het is mij duidelijk dat je wel kunt aanbesteden en het lijkt op een patroon, want je ziet dit ook bij andere ministeries."