In een toespraak tot bankiers prees de president de electronische handel op het computernetwerk, dat de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt en talloze nieuwe banen heeft opgeleverd. Het Internet en gerelateerde technologie hebben in de Verenigde Staten alleen al vier miljoen mensen aan werk geholpen. Elke week komen er alleen al in het noorden van Californië – in Silicon Valley – zeventig nieuw high-tech bedrijven bij.

Vijf jaar geleden, aldus Clinton, waren er nog maar vijftig sites op het World Wide Web. Nu komen er elke dag anderhalf miljoen nieuwe pagina's bij.

Om de economische groei te bevorderen, de technologische revolutie te bespoedigen en om afgelegen gebieden en achterstandswijken in de grote steden ook toegang te bieden tot het Internet riep Clinton het Amerikaanse Congres op in te stemmen met de Internet Tax Freedom Act. De wet stelt een tijdelijk verbod voor op belastingen, die speciaal voor het Internet worden opgesteld.

In tal van Amerikaanse staten zijn al zulke nieuwe belastingwetten in de maak. Sommige regeringen willen een nieuw soort BTW in het leven roepen voor goederen en diensten die via het netwerk worden verkocht. Andere staten denken aan een toeslag voor providers, die deze belastingen zouden moeten doorberekenen aan hun abonnees.

Volgens de Internet Tax Freedom zouden de staten alleen bestaande heffingen mogen toepassen op de electronische handel: die zouden niet hoger mogen zijn dan de belastingen die op de normale handel worden geheven.

Op internationaal niveau wordt ook geprobeerd sluitende afspraken te maken over belasting van de Internet-handel.

Cultuurschatten

In zijn toespraak kondigde Clinton verder een nieuw project aan om de cultuurschat van de Verenigde Staten voor de eeuwwisseling op het Internet te ontsluiten.

'America's Treasure Online Initiative' moet Amerikanen via het World Wide Web toegang bieden tot drie miljoen historische kunstwerken, documenten en andere objecten die nu nog opgeslagen liggen in de National Archives en Smithsonian Institute.

In 1999 zal de Amerikaanse regering voor dit project 23 miljoen dollar uittrekken. Het nationale kunstbezit van de VS zou voor het jaar 2000 online te bezichtigen moeten zijn, aldus Clinton.

Hij kondigde verder nieuwe subsidies aan van de National Science Foundation – de Amerikaanse tegenhanger van de Academie voor wetenschappen – voor de uitbreiding van Internet II. Dat is een nieuw snel netwerk voor het wetenschappelijk onderwijs in de VS. Op dit moment staan 63 universiteiten op de nominatie om aangesloten te worden op Internet II. Clinton wil dat aantal uitbreiden tot 92.

De Amerikaanse president begon zijn toespraak tot de bankiers in San Francisco met de opmerking dat hij had geruzied met vice-president Al Gore over de vraag wie de bijeenkomst zou toespreken. "We hebben het hier over een man die met terabytes en gigaflops naar bed gaat en daar ook mee op staat. Maar... ik ben op mijn strepen gaan staan."