Het onrustig verlopen van digitale examens in het voortgezet onderwijs afgelopen mei is niet acceptabel. Er zullen daarom voorlopig geen digitale centrale examens worden afgelegd met een vast afnametijdstip, schrijft het College van Examens (CvE) in een brief aan de directeuren van alle scholen in het voortgezet onderwijs.

Examensoftware bleek te vaak instabiel

Het digitaal afnemen van examens heeft dit jaar grote problemen gekend. De gebruikte software bleek op het moment suprême tegen met name verbindingsproblemen aan te lopen. Kandidaten klaagden massaal over uitgevallen computers, inlogproblemen en het verdwijnen van ingevoerde antwoorden. Het CvE heeft digitale centrale examen geëvalueerd en trekt zijn conclusies.

Daaruit blijkt onder meer dat examensoftware ExamenTester 2.9 van toetsorgaan Cito onstabiel is en zoals eerder aangekondigd zal worden vervangen. Het programma kende diverse onderbrekingen tijdens het afnemen van de examens. ExamenTester maakt gebruik van examenpackages (versleutelde bestanden met digitale opgaven) op cdrom, maar deze zaten volgens de evaluatie vol “onvolkomenheden".

Problemen met Flash-applets

Daarnaast waren er problemen met Flash-applicaties. Bij bepaalde examens met Flash-applets erin werd ten onrechte contact gezocht met het internet, wat in sommige gevallen voor storingen zorgde. Scholen waren zelf verantwoordelijk voor het in- en uitschakelen van internet, maar dit bleek alles behalve soepel te verlopen.

Tot slot waren er ook storingen in het netwerk. Het rapport spreekt van “ongewenste inferenties tussen de examensoftware en het ICT-netwerk van de instelling". Op een deel van de scholen bleken ook cpu's vol te lopen.

Ontwikkelingen liggen tijdelijk stil

Het gevolg is dat het proces rond digitaal examineren tijdelijk stil komt te liggen. “Het ziet er naar uit dat dit deel van het project een jaar of 3, 4 wordt bevroren. Daarentegen starten we volgend jaar wel een pilot met een nieuw computerexamensysteem. Daarbij is ook Capgemini betrokken als externe partij", laat manager computerexamens Nynke de Boer van CVE weten in een reactie.

Cito kon naar aanleiding van de conclusies uit het rapport geen nieuwe vragen van Webwereld over de technische problemen beantwoorden. Volgens het CvE heeft het toetsorgaan wel zelf de conclusie getrokken dat de examensoftware afgelopen mei te fijn stond afgesteld en dat met behulp van externe partijen het op termijn mogelijk is om een stabiel digitaal systeem te realiseren.