Linkrot - het 'wegrotten' van delen van het web door koppelingen naar niet meer bestaande pagina's - noemden we hier vorig jaar nog een tech-nachtmerrie om wakker van te liggen. Organisaties als Internet Archive proberen de pijn van linkrot te verzachten door zoveel mogelijke pagina's te indexeren. Ook werkt de organisatie samen met universiteiten, archieforganisaties en overheidsdiensten voor een premium dienst die specifieke delen van het web indexeert en archiveert.

Code op GitHub

Amber is een open source-plugin, van Harvard en onder meer het Internet Archive, die je inprikt op je CMS. De software zorgt dan voor snapshots van elke externe link die geplaatst wordt in het CMS, zodat als een pagina naar de eeuwige html-velden verdwijnt, je bezoeker nog de content kan zien waar je oorspronkelijk naar linkte.

De plugin is er voor gebruikers van WordPress of Drupal, maar ook met een custom CMS kun je aan de slag met Amber. Op GitHub vind je ondersteunende tools voor Nginx en Apache. Deze twee bevatten momenteel chaching-scripts, maar hebben nog geen ingebouwde functionaliteit voor externe opslag. Maar het is open source, dus elke bijdrage aan de code is welkom. Amber is dan ook nog een bètaproduct.