Volgens de vier volksvertegenwoordigers zouden gewelddadige computerspellen kinderen aanzetten tot het plegen van geweld. De wet, die de naam 'Violent Video Game Protection Act' heeft meegekregen, zou het verkopen van gewelddadige games aan mensen onder de 18 strafbaar stellen, zo meldt ZDNet. De indieners van de wet beroepen zich op 'wetenschappelijk onderzoek' waaruit zou blijken dat geweld in computerspellen een slechte invloed heeft op kinderen. Deze conclusie is omstreden. Volgens recent Amerikaans onderzoek is gewelddadig gedrag zelden het gevolg van een enkele factor. Gewelddadige beelden op tv of in computerspellen zouden hoogstens een van de vele factoren zijn die van invloed zijn op het gedrag van kinderen.