Het kort geding was half juni aangespannen door GFK Megacharts, de stichting Mega Top 100 en de stichting Nederlandse Top 40.

Op popdossier.nl staan verschillende hitlijsten die teruggaan tot 1965, waaronder de Mega Top 50, de Album Top 100, de Top 40 en de Tipparade in combinatie van de beeldmerken van deze hitlijsten. Bezoekers konden op de site in de database zoeken op een aantal voorkeuren zoals jaartal en weeknummer. Ook konden alle nummer 1-noteringen worden opgevraagd.

Daarmee maakt de site zich schuldig aan inbreuk op het databankrecht van GFK en de stichting Nederlandse Top 40, zo heeft de rechter in Amsterdam nu bepaald. Al eerder sommeerde GFK de beheerder van de site, Ruud van Oeffelen, te stoppen met het publiceren van deze lijsten. Hieraan gaf hij gehoor waarna een rechtszaak volgde.

Hobby

Van Oeffelen heeft zich verdedigd met het argument dat het slechts een hobby was. Daar had de rechter echter geen boodschap aan. "De uitoefening van die hobby via de website is op zodanige wijze ingericht dat de hitlijsten niet alleen voor privé-doeleinden kunnen worden gebruikt. Ze zijn immers toegankelijk voor een breed publiek."

"Hoewel de hitlijsten nu zijn afgeschermd met een wachtwoord, is dit onvoldoende garantie dat de hitlijsten niet tevens voor een breder publiek toegankelijk zijn", aldus de rechter.

Bovendien voert Van Oeffelen aan dat er nog wel 25 andere sites zijn waarop ook dergelijke lijsten zijn te raadplegen. De hitlijsten vallen niet onder het auteursrecht, maar zijn aan te merken als 'economisch nieuws' omdat de lijsten worden samengesteld op basis van de verkoopcijfers, aldus Van Oeffelen. Met dit laatste was de rechter het niet eens. "De hitlijsten gaan terug tot 1965 terug, dus het gaat overwegend om oud nieuws", zo concludeert de rechter.

Van Oeffelen moet nu binnen vier werkdagen de hitlijsten en de daarbij behorende merken van de site verwijderen. Doet hij dat niet dan riskeert hij een boete van vijfhonderd euro per dag.