Een federale rechtbank in San Francisco heeft Microsoft bevolen het Java-compatible-logo te verwijderen van zijn Internet Explorer en zijn Software Development Kit voor Java. De uitspraak van de rechter is een tijdelijk besluit, in afwachting van een definitief vonnis in het proces dat Sun Microsystems, eigenaar van Java, heeft aangespannen tegen Microsoft. Sun meent dat Microsoft zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden die het bedrijf koppelt aan de licentie voor de toepassing van Java in producten van anderen. Volgens Sun heeft het grootste softwarebedrijf Java in de browser en het ontwikkelprogramma zodanig aangepast, dat deze alleen optimaal draaien op een Windows-computer. En dat druist in tegen de basisgedachte achter Java: ieder product dat in deze programmeertaal wordt geschreven moet op elk besturingssysteem kunnen worden gebruikt – zonder belemmeringen of prestatieverschillen. Topman Scot McNealy van Sun heeft er alle vertrouwen in dat het definitieve vonnis in het voordeel van zijn bedrijf zal uitvallen. Een uitspraak kan nog maanden en mogelijk jaren op zich laten wachten. Microsoft heeft laten weten dat het bedrijf aan het bevel van de rechtbank zal voldoen, terwijl zijn advocaten studeren op een eventueel beroep tegen het tijdelijke vonnis. "De uitspraak betreft alleen het gebruik van het logo", aldus woordvoerder Cullinan, "Het weerhoudt ons er niet van om nieuwe producten te ontwikkelen." Sun Microsystems wil in het proces ook gedaan krijgen dat Microsoft de licentie voor het gebruik van Java in zijn producten verliest. De federale rechter heeft bepaald dat Microsoft het logo met het dampende kopje koffie pas weer mag gebruiken als zijn software de compatibiliteitstesten voor 100 Procent Pure Java doorstaat. Berichten over het steekspel tussen Sun en Microsoft: MS Java op de korrel 150 % Pure Java – voor Windows Java wordt duur betaald Explorer wacht op vonnis van Sun