Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden hadden gevraagd om openbaarmaking van het ontwerpverdrag van ACTA, maar dat weigert Verhagen. Hij zegt zich gebonden te voelen aan Europese afspraken om de stukken geheim te houden. Inmiddels loopt er een procedure tegen deze geheimhouding bij het Europese Hof, aangespannen door Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66). Zij is tevens lid van de Raad van Advies van de Nederlandse internetvrijheidvechter Bits of Freedom.

Verhagen legt omstandig uit waarom hij zich gebonden voelt aan de geheimhouding en zegt met inachtneming van die geheimhouding alle transparantie te willen betrachten. Hij geeft in de brief aan de Tweede Kamer een uitleg over de stand van zaken van dit moment en wil dat eventueel ook persoonlijk nog deze maand aan de Kamer uitleggen.

Tegen illegaal downloaden

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) moet de wereldwijde handel in namaakgoederen tegen gaan. Dat geldt niet alleen voor stoffelijke goederen zoals kleding, maar tevens voor het downloaden van onder copyright beschermde content, zoals films en liedjes. Verhagen zegt dat de maatregelen die in ACTA daartoe zijn opgenomen, niet strenger zijn dan de huidige Europese wetgeving. Daarom zouden de Tweede Kamerleden zich niet ongerust hoeven te maken.

Op dit moment is het ACTA-verdrag ondertekend door acht van de elf deelnemers, waaronder de Verenigde Staten. Mexico, Zwitserland en de EU moeten nog tekenen. Overigens krijgen voor ondertekening door de EU alle 27 lidstaten de mogelijkheid het eigen parlement te raadplegen. Dat gebeurt in Nederland in het eerste kwartaal van volgend jaar, zegt Verhagen.

Volgens Verhagen is in 2007 wereldwijd voor 250 miljard dollar aan nagemaakte spullen verhandeld. In 2009 heeft de douane van de EU bij 43.500 controles voor 118 miljoen euro aan goederen in beslag genomen.

Geen impact op burgerrechten

Volgens Verhagen zal ACTA niet leiden tot impact op de fundamentele rechten van de burgers omdat de nieuwe regels niet verder gaan dan de al in Europese richtlijnen opgenomen regels. Afsluiting van internetverbindingen van illegale downloaders zou niet aan de orde zijn. “Er doen veel geruchten de ronde over dit onderwerp en andere maatregelen ter beperking van de toegang tot internet", schrijft Verhagen.

“ACTA bevat wel een aantal gemeenschappelijke regels met betrekking tot het internet, maar die zijn nog steeds onder het niveau van EU-regelgeving en respecteren het evenwicht tussen de rechten (vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy) en hun verplichtingen (eerbiediging van dezelfde wetten die op hen van toepassing zijn in de fysieke wereld)", schrijft Verhagen verder.

De roep om openbaarheid van de ontwerp-ACTA duurt al jaren. Zowel in het Europarlement als in Nederland is dat tot nu toe vruchteloos geweest.