Anders dan XP zal Windows Vista geen regiovrije dvd-spelers meer ondersteunen. Volgens Raymond Chen, een bekende softwareontwikkelaar in het Windows-team, zullen de gevolgen voor de gebruiker zeer gering zijn omdat het slechts oude hardware betreft. Critici zijn het echter niet met hem eens en zien in de voorspelde ontwikkeling vooral ongewenste steun van Microsoft aan de filmindustrie.

Chen verwijst in zijn weblog naar informatie die hij van het 'optical storage team' heeft gekregen, een van de vele teams die onderdelen van Windows Vista ontwikkelt. Zij hebben besloten de ondersteuning voor dvd-spelers die de regiocodering softwarematig vastleggen, te stoppen. Opvallend is dat Chen, die bekend staat om zijn inspanningen om nieuwe versies van Windows altijd backwards compatible te houden, hen daarin steunt.

"De eerste dvd-spelers dateren uit 1998 en waren geheel regiovrij. Het was de software die conform de toen geldende dvd-specificatie de regioindeling afdwong. Per 2000 is dit veranderd en moet juist de hardware de regiocodering afdwingen", aldus Chen. Volgens hem verlost de keuze om uitsluitend nog hardwarematige regiocodering te ondersteunen, Microsoft en softwareontwikkelaars van enkele vervelende problemen. Zo hoeft Microsoft zich geen zorgen meer te maken om het functioneren van oude dvd-spelers.

Volgens Chen betekent de keuze tegen softwarematige regiocodering voor de gebruikers 'bijna zeker helemaal niets'. "De manier waarop de data van de dvd gelezen wordt, blijft onveranderd. Alle nieuwe dvd-spelers zullen onverminderd blijven werken. Alleen wie een oudere speler heeft zal merken dat dvd's die niet regiovrij zijn, niet zullen willen afspelen."