Volgens de minister zorgden 'onduidelijke termen' voor de nodige misverstanden. Dit blijkt uit de beantwoording van een nieuwe ronde kamervragen, die gesteld waren door Kees Vendrik (GroenLinks) en Arda Gerkens (SP). De minister schrijft dat de rapportschrijvers niet hebben geleverd wat er werd gevraagd was.

Zo zou aan de jurist Victor de Pous zijn gevraagd een boekje van maximaal vijftig pagina's 'waarin op een voor het management begrijpelijke manier de juridische aspecten worden toegelicht en de, vanuit juridische oogpunt belangrijke, tips worden samengevat'. Volgens Brinkhorst kwam er wel een waardevol rapport, maar niet het bestelde boekje.

Dat de programmamanager na oplevering van het rapport in een brief spreekt van 'het publiceren van de resultaten van een juridisch onderzoek' doet daar niets aan af. De minister stelt ook nadrukkelijk dat De Pous voor zijn werk 15.470 euro betaald heeft gekregen.

Twee rapporten

Ook professor Strikwerda hield zich volgens Brinkhorst niet aan de onderzoeksvraag en daarom was zijn rapport niet voor publicatie geschikt. Om dit te onderbouwen stuurt de minister de kamer ook een kopie van de opdrachtbevestiging mee. Het vragen om het aanpassen van passages was dan volgens de minister ook niets anders dan een laatste poging het rapport alsnog te laten voldoen aan de vraagstelling.

De affaire begon te spelen toen het overheidsproject Open Standaarden en Open Source een onderzoek naar buiten bracht over de kosten en baten van open-sourcesoftware. Webwereld onthulde toen dat een eerder rapport van professor Strikwerda niet was gepubliceerd en ook een juridisch rapport van De Pous zag nooit het daglicht. Volgens de rapportschrijvers was er niets mis met het geleverde werk en had het gewoon verspreid kunnen worden.