In een rapport van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wordt het voorstel om overheden mee te laten beslissen over de samenstelling van het bestuur, verworpen. Dat meldt CNN. Wel bevat het rapport andere aanbevelingen voor alternatieven om de structuur van de organisatie die wereldwijd verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeinnamen, drastisch te wijzigen. In februari lanceerde ICANN-voorzitter Stuart Lynn nog het plan om overheden meer te betrekken bij de samenstelling van het bestuur van de organisatie. Volgens Lynn konden de overheden niet langer buiten het bestuur van de ICANN gehouden worden. "Het internet is te belangrijk geworden voor nationale economische en sociale vooruitgang. Regeringen moeten directer invloed kunnen uitoefenen op het beleid", aldus Lynn destijds in een verklaring.

Forse kritiek

Het plan van Lynn kwam hem op forse kritiek te staan. Critici verweten hem dat hij de democratie bij de ICANN de nek om wilde draaien. Nu worden nog vijf van de negentien bestuursleden direct door de internetters van over de hele wereld gekozen. In maart besloot de ICANN dat er geen verkiezingen meer zullen komen. Volgens het vorige week uitgekomen rapport zullen straks zeven bestuursleden de domeinnaamverkopers, veiligheidsdeskundigen, regeringen en andere technische en commerciële groepen vertegenwoordigen. Elf bestuursleden moeten de internetgemeenschap als geheel representeren. Buitenstaanders krijgen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een ombudsman. De verwachting is dat de uitkomsten van de hervormingsplannen bij de volgende ICANN-bijeenkomst in Roemenië overgenomen zullen worden.