Dat zegt branchevereniging ICT~Office in reactie op plannen van de Europese Commissie om schending van auteursrechten harder aan te pakken. Eurocommissaris Barnier kwam eerder deze week met concrete voorstellen om het intellectueel eigendom Europabreed beter te beschermen. Daarin ziet Barnier een grote rol weggelegd voor internetproviders. ICT~Office spreekt van een “glijdende schaal” waarbij “de grens tussen de publieke en private taken verwateren”.

De reactie van de internetindustrie was al verwacht. Eerdere lobbies van de industrie, maar ook van voorvechters van digitale vrijheid zoals Bits of Freedom, hield dergelijke regelgeving altijd tegen. Barnier moet nog komen met een welomgeschreven voorstel tot regelgeving, maar de deze week gepresenteerde strategie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten geeft aan dat uiterlijk 2014 alle voorstellen tot Europabrede regelgeving moeten zijn omgezet.

Tekst was al klaar

ICT~Office is er snel bij met een afwijzende reactie, maar op zich had de belangenorganisatie de tekst al enige maanden klaar. In november schreven de Nederlanders al een brief aan de Europese Commissie over het onderwerp. Zowel toen als nu vindt ICT~Office dat isp’s “niet de hoeders van het internet” zijn.

Volgens de Nederlandse ict-industrie moet het auteursrecht worden aangepast aan de moderne tijd en niet de techniek aan het auteursrecht. “Het streven moet zijn om te komen tot businessmodellen die de nieuwste content tegen een redelijke prijs online aanbieden”, schrijft ICT~Office. “Initiatieven als iTunes, Spotify, Netflix en YouTube laten zien dat er veel mogelijk is, ook wat betreft de bescherming van content.”

Hoop gevestigd op Kroes

De Nederlandse ict-industrie pleit er verder voor de thuiskopieheffing in heel Europa af te schaffen, zoals dat al in Nederland het geval is. Barnier kiest daar echter niet voor, tot teleurstelling van ICT~Office. "Het is jammer dat Barnier deze kans te komen tot een werkelijk digitale interne markt laat lopen." De organisatie hoopt nu op initiatieven van Eurocommissaris Neelie Kroes, die immers verantwoordelijk is voor de Digitale Agenda.