De ministerraad heeft daartoe ingestemd met een wijzigingsvoorstel van de Telecomwet van minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken). De bewindsman wil regelen dat voor contracten van bepaalde of onbepaalde tijd altijd een opzegtermijn van maximaal 4 weken geldt.

Overeenkomsten van een bepaalde duur kunnen maximaal voor een periode van twee jaar worden aangegaan. Consumenten kunnen de overeenkomst dan wel na één jaar opzeggen. Daarbij geldt wel dat de consument gehouden kan worden om de redelijke kosten aan de aanbieder te vergoeden, bijvoorbeeld de resterende abonnementskosten.

"Stilzwijgende verlenging van contracten is een onnodige en onredelijke overstapdrempel en beperkt de keuzevrijheid. Dit is nadelig voor de consument", meent het ministerie van Economische Zaken.

Ook innovatieve bedrijven en nieuwe marktpartijen worden benadeeld door het stilzwijgend verlengen van contracten, meent het ministerie. Zij hebben immers minder mogelijkheden om klanten te werven als het overstappen wordt bemoeilijkt. Bovendien is Brinkhorst van mening dat deze sector door de snelle technologische ontwikkelingen zich niet leent voor langdurige contracten.

Het voorstel gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies en daarna naar de Tweede Kamer.