Voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2000 rapporteert Microsoft een winst van 2,62 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog 2,44 miljard dollar. De kwartaalomzet steeg met acht procent: van 6,11 tot 6,59 miljard dollar. In december liet Microsoft een winstwaarschuwing uitgaan, waarmee het softwarebedrijf andere ICT-bedrijven volgde. Ook voor het lopende boekjaar 2001 – eindigend op 30 juni – werden de verwachtingen naar beneden bijgesteld. De jaaromzet zal naar verwachting uitkomen op zo'n 25,3 miljard dollar. Microsoft is zeer tevreden over de verkoop in het afgesloten kwartaal van Windows. Met name Windows 2000 Professional heeft het zeer goed gedaan. Ook het nieuwe .NET-platform begint te lopen. Ongeveer 250.000 ontwikkelaars zouden al met Microsofts beta van Visual Studio.Net werken, het eerste .NET-product. De enige negatieve uitzondering op al het goede nieuws is de afdeling desktop-applicaties, waaronder onder meer het populaire Office valt. De omzet hiervan daalde met twee procent tot 2,48 miljard dollar. Voor de nabije toekomst stelt Microsoft zeer hoge verwachtingen van haar spelconsole Xbox te hebben. Wat betreft de geografische onderverdeling heeft Europa het met 1,43 miljard dollar omzet naar tevredenheid gedaan. Dat betekent een gelijk cijfer ten opzichte van een jaar eerder, maar gezien de computermarkt in ons continent noemt Microsoft dit resultaat bevredigend.