Zij vinden het besluit van SONT-voorzitter Vonhoff, om een nulheffing voor mp3-spelers en harddiskrecorders te hanteren naast de bestaande heffingen, eenzijdig. De brancheorganisaties zijn van mening dat Vonhoff met zijn besluit de minister van Justitie, die heeft opgeroepen tot terughoudendheid negeert.

Stichting de Thuiskopie daarentegen is juist teleurgesteld over het feit dat SONT niet nu is overgegaan tot vaststelling van een heffing. "Uit het periodieke onderzoek, dat wij samen met de industrie laten uitvoeren blijkt dat de consumenten massaal beschermde werken kopiëren op mp3-spelers en dvd-recorders, terwijl de rechthebbenden momenteel verstoken blijven van enige vergoeding voor dat gebruik van hun werk", aldus André Beemsterboer, directeur van Stichting de Thuiskopie.

De brancheorganisaties vinden echter dat met het besluit de oorspronkelijke bedoeling van het systeem negeert en bovendien op eigen houtje vooruitloopt op Europese regelgeving.

De minister van Justitie heeft vorige maand al aangegeven dat hij zal ingrijpen met een Algemene Maatregel van Bestuur, indien besloten wordt tot nieuwe heffingen. In een brief vragen de brancheorganisaties de minister dringend dit nu te doen. Tevens wordt er een soortgelijke brief gestuurd naar staatsecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

Ook de Consumentenbond laat weten het niet eens te zijn met SONT. Zij vindt dat SONT zand in de ogen van de consumenten strooit door een voorlopige nulheffing te hanteren. De Consumentenbond vindt het bovendien volstrekt onduidelijk hoe het geld dat de stichting int verdeeld wordt. Zij eist dan ook van de minister om de kopieerheffing in een maatschappelijk debat tegen het licht te houden.