Dit blijkt uit Japans onderzoek onder 25 duizend werknemers, zo schrijft de Telegraaf vandaag. Daarnaast blijkt het veelvuldig gebruik van een computer ook te leiden tot een gevoel van eenzaamheid. De onderzoekers pleiten er dan ook voor het computergebruik te minderen, om zo de geestelijke schade te beperken. Verder schrijft de krant dat dit de eerste keer is dat de geestelijke gevolgen van het werken met een computer zijn onderzocht. Eerdere onderzoeken beperkten zich vooral tot de lichamelijke gevolgen, zoals rug- en schouderklachten. Wel heeft de Britse marktvorser BMRB eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen van computerproblemen. Hieruit bleek dat problemen met computers bij twee op de drie werknemers stress veroorzaken.