Het eerst geheime rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is begin deze week toch onthuld aan de Tweede Kamer. “De bedoeling was om het alleen ter inzage in te dienen bij de griffie”, zegt BZK-woordvoerder Vincent van Steen tegen Webwereld. Het ministerie wou het rapport alleen aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer, aldus de woordvoerder.

‘Ondeugdelijk onderzoek’

Het document is dus per ongeluk online gekomen, bevestigt Van Steen. Hij legt uit dat “het is meegegaan in de reguliere documentenstroom naar de Tweede Kamer”. Volgens het rapport kan de Nederlandse overheid jaarlijks miljoenen tot miljarden besparen door open standaarden en open source te gebruiken.

Het ministerie staat daar echter niet achter: noch achter de uitkomst, noch achter het rapport. BZK-minister Donner zegt dat het stuk de uitkomst is van “ondeugdelijk onderzoek”. Hij dient het toch in bij de Tweede Kamer omdat de SP openbaarmaking heeft geëist.

“Het karakter van het document is niet dusdanig dat het openbaar is”, benadrukt ook de woordvoerder bij zijn reactie op Webwerelds vragen over het offline halen van het omstreden rapport. Eerder stelde minister Donner nog dat het om een privéstuk ging van de desbetreffende ambtenaar die de ‘notitie’ heeft geschreven.

Eerst ontkend

Eind januari heeft die bewindsvoerder nog ontkend dat er binnen het ministerie onderzoek was gedaan naar de mogelijke kostenbesparingen door gebruik van open ict. Dat BZK-onderzoek, wat parallel zou lopen aan het onafhankelijke onderzoek van de Algemene Rekenkamer, is er nooit van gekomen, schreef Donner toen in een Kamerbrief.

Vorig jaar protesteerde BZK nog tegen het onderzoek door de Algemene Rekenkamer, wat door de Tweede Kamer was aangevraagd. Volgens toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld was dat brede onderzoek overbodig, omdat BZK deze kwestie zelf al ging uitzoeken. Het onderzoeksverslag van de Algemene Rekenkamer moet deze maand uitkomen.

Linkfout

Enkele lezers hebben Webwereld er al op gewezen dat de link naar het BZK-rapport in eerdere berichtgeving over dit onderwerp niet klopt. De link leidt nu namelijk naar de brief van minister Donner waarin het het rapport aanbiedt aan de Tweede Kamer. Van Steen zegt dat die brief wel gewoon online blijft: “Die is openbaar, ja”.

Het rapport, dat dus eigenlijk is 'uitgelekt', is door diverse partijen al her en der online gezet. Onder meer op Scribd en bij Leugens.nl. ICT-rapport: Sorry we're open