Eerder had wethouder Laetitia Griffith (VVD) nog besloten de opdracht van 1,2 miljoen euro aan Microsoft te gunnen.

In de raadsvergadering afgelopen woensdag kreeg de politica flink de wind van voren. PvdA-raadslid Herman Marres bestempelde de ambtenaren op open-sourcegebied als 'niet capabel genoeg om de pilot uit te voeren en dus ook niet capabel genoeg om een goede keuze te maken.'

Hij wijst er verder op dat drie jaar geleden al was opgedragen om naar alternatieve software voor de achttienduizend werkstations van de ambtenaren te kijken. Volgens de volksvertegenwoordiger is daarmee niet eens een begin gemaakt. Marres noemt dat tegenover Webwereld als 'labbekakkerig'.

"Het onderwerp dat 'ter kennisname' werd behandeld, is nu niet afgetikt (piepen heet dat in raadstermen). De raad hakt op 1 maart de knoop door. Omdat het contract al is getekend vreest Marres dat de gemeente voor de komende drie jaar aan Microsoft vastzit. Mede daarom wil hij voor 1 maart nog onderzoek verrichten. Hij had liever een openbare aanbesteding gezien en is verbaast dat een liberaal nu niet heeft gekozen voor marktwerking.

Niet voor breed gebruik

Volgens de gemeente Amsterdam ligt de basis van de keuze vooral in een onderzoek gedaan in opdracht van IBM. Big Blue heeft gekeken naar het vervangen van de gehele desktop met open-sourcesoftware op basis van Linux. Tussenvormen zoals het gebruik van softwarepakketten als bijvoorbeeld OpenOffice.org ter vervanging van Microsoft Office zijn daarbij niet belicht.

"De pilots bevestigen dat een succesvolle inzet van open-source mogelijk is in kleinere organisaties die nagenoeg vanaf nul beginnen en waar de gehele geautomatiseerde administratie zonder kapitaalvernietiging in een keer opnieuw kan worden opgezet", reageert Janet van der Meulen, woordvoerdster van de gemeente Amsterdam.

De gemeente denkt zelf nog niet klaar te zijn voor open-sourcesoftware of open standaarden. "Het invoeren binnen een staande organisatie levert momenteel, voornamelijk ten aanzien van de kantoorautomatisering, nog onaanvaardbare risico's op voor de continuering van de bedrijfsvoering."