Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Thijs Biezeman in het kader van zijn opleiding Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Utrecht. Voor zijn scriptie heeft Biezeman onder meer een quickscan bij 134 gemeenten gehouden.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de webmasters van gemeentelijke sites zich met zijn werkzaamheden een eenling voelt.

Nog eens 60 procent meent dat zij andere ambtenaren achter de vodden aan moeten zitten om ├╝berhaupt content aangeleverd te kunnen krijgen.

Een van de oorzaken hiervoor kan zijn dat andere ambtenaren zich niet of nauwelijks betrokken voelen bij de website. Zo zegt de helft van alle ondervraagde gemeenten dat de mogelijkheden voor training voor bijvoorbeeld het schrijven voor het web of omgaan met het cms ondermaats zijn.

Een andere opvallende conclusie is volgens Biezeman dat de helft van de gemeenten de doelstellingen die zij heeft voor de inzet van internet als communicatiemiddel nog niet heeft vastgelegd in beleid.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport (pdf) van Biezeman.