De staatssecretaris schrijft dit naar aanleiding van schriftelijke kamervragen die het kamerlid Stef Blok (VVD) eerder had gesteld. Wijn ziet voor de gemeenten bijvoorbeeld een taak weggelegd om de belangstelling te inventariseren en de aanvragen te bundelen. Ook zouden gemeenten een financiële bijdrage moeten kunnen leveren in de infrastructuur. Deze investering moet volgens Hoogervorst dan wel beperkt blijven tot een minderheidsaandeel in de noodzakelijke investeringen.

Platteland

"In geval de markt niet tot een betaalbare ontsluiting kan komen, kan een financiële betrokkenheid nuttig zijn", zo schrijft de staatssecretaris. "Dit is denkbaar in gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid die bij gebrek aan schaalgrote onrendabel zouden zijn." Wel plaatst Wijn een kanttekening bij financiële deelname van gemeenten. "Er mag in ieder geval geen inbreuk worden gemaakt op de Europese regels inzake staatssteun. Voor zover mogelijk dient het initiatief bij de marktpartijen te liggen. De exploitatie moet worden overgelaten aan de markt." Update, 14:50 uur: Een eerdere versie van deze tekst meldde dat Hoogervorst de vragen had beantwoord. Deze zijn echter beantwoord door staatssecretaris Wijn.De vragen waren overigens wel gesteld aan Hoogervorst (EZ).