Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) blijkt dat begin dit jaar eenderde van alle gemeenten over één of meerdere digitale bestemmingsplannen beschikte. De onderzoekers constateerden dat (kleinere) gemeenten veelal wel over willen stappen, maar de benodigde kennis en middelen niet in huis hebben. Uit het onderzoek blijkt tevens dat gemeenten grote behoefte hebben aan concrete ondersteuning om te digitaliseren. Het ministerie heeft nu aangekondigd hierbij te gaan helpen. Ook wordt er gewerkt aan de opzet van één digitaal loket van waaruit alle plannen digitaal toegankelijk moeten worden. Het ministerie vindt gestandaardiseerde ruimtelijke plannen van groot belang. In 2007 zullen alle gemeenten hun ruimtelijke plannen dan ook digitaal moeten kunnen aanleveren. Dit moet de onderlinge uitwisselbaarheid te vergroten en vlotte toetsing mogelijk maken.