Dit staat in het onderzoeksrapport 'Digitale dienstverlening in ontwikkeling' van Ernst & Young, waaraan 152 gemeenten hebben deelgenomen. De resultaten van het onderzoek worden vrijdag gepubliceerd in het vakblad 'Overheid Innovatief'.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de gemeenten het digitale loket niet heeft gekoppeld aan de administratieve systemen. Volgens Guill van den Boom van Ernst & Young is dit opvallend. "Alleen door een goede koppeling kan een verbetering van de dienstverlening gepaard gaan met efficiencyvoordeel", aldus Van den Boom.

Bovendien hebben veel gemeenten geen zicht op het gebruik van de digitale dienstverlening, zo meldt het rapport. Het blijkt dat één op de drie gemeenten op geen enkele manier meet hoeveel gebruik er van de dienst gemaakt wordt.

In het rapport wordt het opvallend genoemd dat 36 procent van de gemeenten geen aandacht besteedt aan de wensen en eisen van de burgers. Indien gemeenten wel een onderzoek doen is een enquête de meest populaire onderzoeksmethode.

Voorspellingen

Het afgelopen jaar zijn steeds meer gemeenten gebruik gaan maken van Digid om binnen het digitaal loket de identiteit van de burgers te verifiëren. Ernst & Young voorspelt dat dit percentage in 2008 zal groeien met 42 procent naar 94 procent.

Het onderzoeksbureau voorspelt bovendien dat het percentage van gemeenten waar betaald kan worden met Ideal zal stijgen tot 71 procent. Dit afgezet tegen de 34 procent van de gemeenten waar dit nu mogelijk is.

Van de gemeenten laat 92 procent weten van plan te zijn een persoonlijk digitaal loket in te richten.