Dat maakte het ministerie van Economische Zaken (EZ) vanochtend bekend. De maatregel is genomen in het kader van de crisis- en herstelwet die de Nederlandse economie moet stimuleren.

Eerst alleen bij marktfalen

Voorheen mochten gemeenten alleen in breedbandprojecten investeren als er sprake is van 'marktfalen'. Deze "nee, tenzij" voorwaarde wordt nu losgelaten zodat lokale overheden gemakkelijker zelf geld kunnen steken in projecten om hun gemeente bijvoorbeeld te verglazen. Wel moeten de participaties marktconforme voorwaarden hanteren en in overeenstemming zijn met het Europese staatssteunregels.

"Hiermee komt einde aan het rare onderscheid tussen provincies en andere overheden en het aparte (veel strengere) regime voor gemeentes", legt een woordvoerder van EZ uit.

Impuls geven

"Door gemeenten de mogelijkheid te geven in sommige gevallen mee te investeren, geven we een enorme impuls aan de ontwikkeling en geven we vertrouwen aan banken en andere geldschieters om ook te investeren in deze projecten," verklaart staatssecretaris Heemskerk van EZ.

Onderliggend probleem is dat door de crisis veel private geldschieters de hand op de knip houden. Eerder dit jaar luidde Reggefiber de noodklok over het feit dat meer en meer externe investeerders afhaken, Daardoor dreigde de uitrol van het landelijk netwerk Glashart stil te vallen. Reggefiber pleitte voor overheidssteun om het project vlot te trekken, tot groot chagrijn van de kabelaars.

EZ benadrukt overigens dat de maatregel 'technologieneutraal' is. Oftewel, ook kabelaars komen in aanmerking voor staatssteun voor het opwaarderen van hun netwerken.

GNA

Toch ziet Heemskerk Amsterdam als lichtend voorbeeld. Die gemeente participeerde in het glasvezelnet Amsterdam (GNA). Kabelaar UPC was furieus en procedeerde tegen het plan tot aan de Europese Commissie in Brussel. Het kreeg nergens gehoor voor zijn protest.

Overigens besloot de gemeenste in februari zich toch op termijn terug te trekken uit het project. De meerderheid van de aandelen komt in handen van Reggefiber. Die deal moet nog wel worden goedgekeurd door marktwaakhond NMa.

Groei gestokt

Uit recente cijfers blijkt inderdaad dat de uitrol van glasvezel in Nederland praktisch is gestokt. Alhoewel Nederland nog steeds op de achtste plek staat in de Europese top 10 van de FTTH Counsil, kende ons land het afgelopen half jaar de laagste groei in glasvezelpenetratie: van 2,4 naar 2,5 procent. Ter vergelijking: in koploper Zweden steeg de penetratie van fiber-to-the-home (ftth) in een half jaar van 9,1 naar 10,9 procent.