Dat blijkt uit onderzoek van Webdam. In september hield de onderzoeksafdeling van GemeenteWeb haar eerste onderzoek naar reacties op e-mail bij gemeenten. Toen reageerde 40,4 procent binnen een dag. 77,2 Procent van de gemeenten reageerde binnen de door Webdam gestelde termijn van acht werkdagen. 22,8 Procent (122 gemeenten) reageerde pas na de gestelde termijn of helemaal niet. Webdam stelde de vraag `Kunt u mij meer informatie geven over wat ik moet doen om een invalideparkeerkaart bij de gemeente te kunnen krijgen?' Van de gemeenten die een antwoord gaven, waren de meeste reacties inhoudelijk goed, aldus de onderzoekers. De gemeente Amsterdam staat volgens het onderzoek weliswaar op één, de deelgemeenten van de hoofdstad presteren beneden de maat. Net als de gemeente Rotterdam reageerden deze overheidsinstanties niet binnen de gestelde termijn. Ook de gemeenten Groningen, Breda, Haarlem en Zwolle wisten niet binnen acht dagen te antwoorden. Slechts 10 procent van alle gemeenten stuurde direct een ontvangstbevestiging. Weliswaar een verbetering ten opzichte van vorig jaar (8 procent), maar nog steeds beneden de maat. Van de ontvangstbevestigingen voldeed 25 procent niet aan de eisen. Er werd niet aangegeven wat er met de vraag zou gebeuren en wanneer het antwoord verwacht kon worden. Opvallend was het feit dat zeven gemeenten niet het juiste e-mailadres op hun website hadden vermeld.