De gemeenten Almere, Assen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Nijmegen hebben een manifest opgesteld in samenwerking met het programma OSOSS.

In het document staat dat leveranciers aan vier voorwaarden moeten voldoen om ook in de toekomst de samenwerkingsverbanden overeind te houden. Zo verwachten ze dat oplossingen door meerdere marktpartijen onderhouden mogen worden en ook nog eens platform onafhankelijk zijn. Daarmee moet de situatie van huidige vendor lock-in doorbroken worden.

Ook zal de programmatuur in de toekomst eenvoudig en gestandariseerd informatie met andere partijen kunnen uitwisselen. Daarbij verwacht men dat de leverancier ook rekening houdt met het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de mogelijkheid bieden om gedegen audits uit te voeren. Dat laatste is belangrijk om de beveiliging te kunnen garanderen.

De toekomst

Tot slot wordt de verwachting uitgesproken dat gegevens worden opgeslagen in een 'toekomstvast' (open) formaat. Daarmee willen de gemeenten in de toekomst de vrijheid hebben andere applicaties op de data los te laten of van leverancier te wisselen.

"Dit manifest is een grote stap vooruit voor alle gemeenten in Nederland", zegt Bouke Koelstra van het programma OSOSS. Zijn organisatie streefde al langer naar een dergelijk document. "De gemeenten nemen nu de houding van klant aan. Dat is heel gezond", jubelt Koelstra.

"Deze acht gemeenten vertegenwoordigen maarliefst 1,2 miljoen burgers en daar gaat een sterk signaal vanuit. Niet alleen naar de leveranciers, maar ook naar andere gemeenten die dit ook kunnen gaan gebruiken." Koelstra denkt dat in de toekomst het eenvoudiger is voor gemeenten eisen te stellen aan programmatuur en hun leverancier, waarbij meteen duidelijk is welke kernpunten belangrijk zijn.

De gemeenten besloten eerder al de vendor lock-in aan te pakken. Behalve eenvoudige uitwisseling van gegevens met andere diensten, zijn ook migraties van Windows naar bijvoorbeeld Linux moeizaam. Met open formaten en platformonafhankelijkheid moet dit nu ondervangen worden. Eerder begon de groep van acht gemeenten hierover het overleg.