Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) startte vorig jaar een kort geding tegen Novum Nieuws omdat bleek dat Novum op oneigenlijke manier toegang had tot de nieuwsserver van het ANP. Daarvoor maakte een medewerker gebruik van logingegevens van een collega bij Skyradio en RTV Utrecht. De berichten van het ANP zouden door Novum worden bewerkt en als eigen berichten worden doorverkocht, zo stelde het ANP.

In november oordeelde de voorzieningenrechter dat Novum hiermee inbreuk maakte op de Databankenwet. Novum ging tegen deze beslissing in hoger beroep. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Novum nu op bijna alle punten gelijk gegeven.

Novum heeft het doorplaatsen van ANP-berichten altijd ontkend. Volgens het ANP verschenen de berichten van het ANP korte tijd later als vergelijkbare berichten van Novum. Volgens Novum is echter een groot deel van de aangevoerde berichten afkomstig van openbare bronnen zoals persberichten. "Deze persberichten zijn 'hapklaar' voor journalisten aangeleverd. Dat nieuwsberichten overeenkomsten vertonen in opbouw en woordgebruik is dus, gelet op de gemeenschappelijke bron, niet verwonderlijk", aldus de rechter.

"Hoe zeer ook deze stellingen van ANP de nodige vragen oproepen omtrent de handelwijze van Novum, de wederzijdse standpunten van partijen laten naar het oordeel van het hof te zeer ruimte voor twijfel", aldus de rechter in zijn arrest.

Toegang

Bovendien heeft Novum sinds oktober 2004 geen toegang meer via de betreffende logingegevens omdat het ANP dit technisch heeft geblokkeerd. Op basis hiervan heeft de rechter nu geoordeeld dat 'Novum de berichten op de ANP-nieuwsserver niet meer dan incidenteel heeft gebruikt als grondslag voor zijn eigen nieuwsdienst en dat zij deze berichten in bewerkte vorm hebben gepubliceerd'.

Algemeen directeur Bram Bloemberg van Novum Nieuws is tevreden met het arrest van het hof. Novum beraadt zich nog op het indienen van een schadeclaim bij het ANP. Het persbureau zegt de afgelopen maanden enkele tonnen euro's uitgegeven te hebben aan juridische kosten. Ook voelt Novum zich ten onrechte afgeschilderd als onbetrouwbaar en te kwader trouw.

Het ANP heeft ook nog een bodemprocedure tegen Novum lopen. Wat deze uitspraak voor gevolgen voor die zaak heeft, is nog niet duidelijk.