Mark Frequin, directeur-generaal Telecommunicatie en Post van het ministerie van Economische Zaken, liet er vrijdag geen misverstand over bestaan. In een lezing tijdens het jaarlijkse congres van de kabelbranche gaf Frequin een voorzetje op de breedbandnota die binnenkort het licht zal zien. Weliswaar zet de Nederlandse overheid breedband hoog op de agenda, maar dit zal niet resulteren in een concreet actieplan voor glasvezel. Sterker nog, volgens Frequin komt er `geen beslissing over welke infrastructuur dan ook'. "Er komt simpelweg geen technologiekeuze. Ik moet er niet aan denken. We gaan geen kabel trekken en heel Nederland van glas voorzien."

Spelregels

Wat er wel in de breedbandnota komt te staan, zijn de grenzen en de randvoorwaarden waarbinnen de breedbandsector zich moet ontwikkelen. "Wij bepalen de spelregels", zo schetst de directeur-generaal de – bescheiden - rol van de overheid. Alleen waar zaken als zorg, veiligheid en onderwijs direct baat hebben bij het inzetten van breedband en waar de markt het laat afweten, zal de overheid investeren. Rob van Esch, directeur van kabelbrancheorganisatie Vecai, reageerde direct verheugd op de uitlatingen van Frequin. "Het Deltaplan Glas van KPN is zojuist ten grave gedragen. Helderder had het niet geformuleerd kunnen worden."

KPN staat alleen

KPN wil graag samen met de kabelaars en de overheid komen tot een gezamenlijk nieuw glasvezelnetwerk. Van de overheid hoeft KPN weinig te verwachten, zo blijkt nu. Van de kabelaars was dat al langer duidelijk, maar Van Esch benadrukt het op het kabelcongres nog maar eens ten overvloede. "Wij zijn klaar voor de toekomst. Als KPN dat niet is, is dat hun probleem." Van Esch wijst op de vele pilotprojecten die de verschillende kabelaars voeren. Zo experimenteren Casema en CAI Westland met Fiber to the Home en Essent met Ethernet to the Home met snelheden van minimaal 10 Mbps. KPN reageert bij monde van Henjo Groenewegen (directeur Connectivity) lauw. "Het is jammer. Het leek ons handig om de krachten te bundelen. Het moet geen snelheidswedstrijdje tussen de verschillende infrastructuren worden." In een zaal vol met vertegenwoordigers van de kabelbranche kan Groenewegen echter op weinig bijval rekenen.