In totaal hebben de aandeelhouders 95,2 procent van alle uitstaande aandelen aangemeld. Dit is ruim 15 procent meer dan het eerder door de Getronics gestelde minimum van 80 procent om zijn bod gestand te doen. Getronics legt 350 miljoen euro neer voor PinkRoccade. Helemaal zonder slag of stoot is dit niet gegaan. Begin november maakte Getronics bekend 338 miljoen euro op tafel te willen leggen om PinkRoccade in te kunnen lijven. Branchegenoot Ordina onthulde drie weken later dat ook zij met PinkRoccade om de tafel heeft gezeten. Ordina werd echter een boekenonderzoek geweigerd, waardoor de automatiseerder zich genoodzaakt zag af te haken. De grootaandeelhouders van PinkRoccade, waaronder de Nederlandse Staat, waren echter van mening dat Ordina wél in de gelegenheid moet worden gesteld om een boekenonderzoek uit te voeren en voerden de druk op. In reactie hierop verhoogde Getronics zijn bod tot 350 miljoen euro in een poging zo Ordina alsnog buitenspel te zetten. Pink zwichte eind december uiteindelijk voor de druk van enkele grootaandeelhouders en gaf Ordina alsnog inzage in de boeken. Dit was voor Getronics aanleiding zich voorlopig uit de overnamestrijd terug te trekken. Nadat Ordina eind januari bekendmaakte af te zien van een een overnamebod, zag Getronics zijn kans schoon. Met succes, zo blijkt nu. Getronics verwacht zijn officiële bod binnen een week uit te kunnen brengen.