Het geld wordt gebruikt om de huidige lening van 295 miljoen euro grotendeels af te betalen. Het bedrijf noemt de nieuwe kredietfaciliteit `een belangrijke stap bij de herstructurering van de schuldpositie'. Getronics werkt al geruime tijd aan vermindering van de schulden. Door verschillende maatregelen is de schuldenlast teruggedrongen tot 450 miljoen euro. In juni 2001 was dit nog bijna 1,2 miljard euro. "Dit krediet geeft Getronics de nodige flexibiliteit en vormt de basis om onze financiële herstructurering af te ronden", licht Jan Docter, financieel directeur van Getronics, toe. "Het bewijst dat de banken vertrouwen hebben in onze onderneming." In het eerste kwartaal van volgend jaar zal Getronics met aandeel- en obligatiehouders om de tafel gaan zitten om hen te informeren over het verdere verloop van de herstructurering. Het bedrijf denkt dan ook meer details te kunnen geven over de laatste stap in dit proces.