De Amsterdamse automatiseerder lijkt hiermee de zwartste e periode in zijn bestaan definitief achter zich te hebben gelaten. Over heel 2002 leed het concern bijvoorbeeld nog een verlies van 409 miljoen euro. Dat Getronics weer zwarte cijfers schrijft, komt grotendeels doordat het bedrijf het afgelopen jaar enkele bedrijfsonderdelen heeft afgestoten en flink heeft gereorganiseerd. Halverwege vorig jaar gingen de schuldeisers van Getronics na veel wikken en wegen akkoord met de schuldsaneringsplannen van de automatiseerder. Nadat deze laatste drempel voor de financiële herstructurering was weggenomen, zette ook de koers van het bedrijf de weg naar boven weer in. "We gingen het jaar in met een schuld van 319 miljoen euro, afvlakkende operationele prestaties en nog 520 miljoen euro aan te betalen obligaties. 2003 heeft zich ontpopt tot een van de meest opmerkelijke en uitdagende jaren in de geschiedenis van Getronics", constateert Klaas Wagenaar, directeur van het automatiseringsbedrijf, tevreden. Voor 2004 is Getronics optimistisch. Het bedrijf denkt te kunnen profiteren van de verbeterende marktomstandigheden.