Dat stelt de Gezondheidsraad in zijn rapport 'Elektromagnetische velden. Jaarbericht 2006'. De Gezondheidsraad hecht veel waarde aan het Zwitserse onderzoek waarvan de resultaten in mei 2005 werden gepubliceerd. Uit dat onderzoek bleek dat blootstelling aan elektromagnetische velden van umts geen effect heeft op het welbevinden.

Wel erkent de raad dat de effecten van blootstelling aan umts op de lange termijn onbekend zijn. "Op termijn zal hierover informatie verkregen kunnen worden door middel van epidemiologisch onderzoek. Tot nu toe is er geen nadelige invloed op de gezondheid gebleken", aldus de Gezondheidsraad.

"Uit onderzoek naar de eventuele langetermijneffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van andere bronnen (zoals radio- en televisiezenders) is tot nu toe geen nadelige invloed op de gezondheid gebleken."

Overigens heeft de Gezondheidsraad ook de invloed van dect-signalen onderzocht. "De conclusie is dat gewoon gebruik van basisstations en telefoons thuis niet leidt tot overschrijding van de limieten die al aan de blootstelling zijn gesteld", stelt de raad. "Er zijn geen aanwijzingen dat dect-signalen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken."

De Gezondheidsraad stelt verder dat het eigen rapport uit 2003 veel stof deed opwaaien. Uit dat verkennend onderzoek, uitgevoerd door TNO, bleek dat proefpersonen die waren blootgesteld aan umts klachten hadden zoals duizeligheid, tintelingen en concentratieproblemen. De raad concludeerde later dat het onderzoek niet deugdelijk was en dat de klachten niet overtuigend waren. Daarom werd geadviseerd om het onderzoek te herhalen. Dit werd gedaan in Zwitserland.