Een meerderheid van de geënquêteerde bedrijven verwacht dat het dit jaar meer in ICT zal investeren dan in 2012. Tachtig procent van alle geraadpleegde CEO's spreekt deze verwachting uit. Bijna evenveel directeuren vrezen dat die investeringen misschien niet voldoen om de ontwikkelingen binnen de markt bij te blijven.

Er zou een schrijnend tekort aan IT-specialisten binnen de sector zijn. 51 procent van de geïnterviewden is bang dat hun personeel het tempo van technologische veranderingen niet bij kan houden.

Verwachte groei it-banen in zorg

Consultancybedrijf PwC signaleert dat bedrijven daarom een deel van hun ict-investeringen besteden aan het werven van IT'ers in andere markten. Bijna 8 op de 10 organisaties geven aan dat ze hun HR-beleid aanpassen om tekortkomingen binnen hun IT-afdelingen aan te pakken.

Tegelijkertijd wordt gevreesd uit dat branchevreemde IT'ers aanpassingsproblemen kunnen hebben, omdat de groeiende commercialisering binnen de gezondheidszorg specialisten vereist die de belangen van aanbieders, verzekeraars, farmaceuten en technologiefabrikanten kunnen afwegen. Ook levert de opkomst van elektronische patiëntendossiers kopzorgen op bij CEO's.

Data-analisten en systeemspecialisten

Vijfenzeventig procent van de ondervraagde aanbieders zegt dat ze nieuwe IT'ers in eerste instantie inschakelen voor specifieke prioriteiten. Een functie waar momenteel grote behoefte aan is, is die van de 'klinische informaticus': specialisten die data om weten te zetten in inzichten die de zorg verbeteren.

Door de commercialisering hebben ook overnames veel invloed op de vraag naar IT'ers. Die moeten ervoor zorgen dat systemen integreren. Meer dan de helft van de ondervraagde verzekeraars heeft het afgelopen jaar een onderneming gekocht.