Wie een internationale website wil openen begeeft zich in een potentieel mijnenveld: conflicten over domeinnamen liggen op de loer. Bedrijven die willen nagaan of de door hun verzonnen naam al niet elders in gebruik is kunnen – tegen betaling - terecht bij Namestake. Met deze service van Thomson & Thomson, dat zich al sinds 1913 specialiseert in het merken- en auteursrecht, kan worden bekeken of een bepaalde domeinnaam nog vrij is en of die niet botst met in de VS vastgelegde merkenrechten. Je kunt gratis nagaan hoeveel potentiële angels en klemmen er op het pad naar een .com-webadres liggen: voor alle details betaal je tussen de 25 en 175 dollar. De waakhond voor de Amerikaanse effectenhandel, SEC, heeft een aanklacht ingediend tegen SpaceDev, een bedrijf dat particuliere ruimtereizen verzorgt. SpaceDev trok de belangstelling van de Securities and Exchange Commission door de aankondiging op zijn website, dat bedrijven en geleerden ruimte voor wetenschappelijke instrumenten kunnen huren aan boord van een kunstmaan die voor 2001 een landing zal maken op een asteroïde die langs de aarde scheert. De website claimt dat de Near Earth Asteroide Prospector de beleggers in SpaceDev astronomische rijkdommen zal opleveren, terwijl het bedrijf verzwijgt dat het niet eens afspraken heeft kunnen maken met het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA over lanceerfaciliteiten. Het advertentie-aanbod op het World Wide Web groeit als kool, maar is te verwaarlozen vergeleken met de reclame die op radio, televisie en in de krant wordt gemaakt. Die conclusie trekt InterMedia Advertising Solutions in zijn jongste onderzoek naar webbanners. In 1996 trokken bedrijven 147 miljoen dollar uit voor reclame op het Internet: vorig jaar was dat al gestegen tot 544,8 miljoen dollar. Toch beslaat dit bedrag maar 0,7 procent van de totale reclame-uitgaven. IMAS baseert zijn gegevens op de banners van 300 belangrijke websites. De helft van de online gespendeerde advertentiedollars is afkomstig van computerbedrijven, met Microsoft als grootste klant (30,9 miljoen dollar). Andere grote besteders zijn IBM, Excite en Yahoo: die laatste had ook het recordaantal inkomsten uit advertenties van anderen (63,1 miljoen dollar).